TRAFFIC Logo

 

Các sản phẩm từ ngà voi và ngà voi bị thu giữ ở Gabon, được WWF và TRAFFIC đánh dấu và thiêu huỷ © WWF / Carlos Drews

quan điểm của chúng tôi quan điểm của chúng tôi về các vấn đề chính trong bảo tồn thương mại động, thực vật hoang dã

Các sản phẩm từ ngà voi và ngà voi bị thu giữ ở Gabon, được WWF và TRAFFIC đánh dấu và thiêu huỷ © WWF / Carlos Drews

i

  English 

quan điểm của chúng tôi về các vấn đề chính trong bảo tồn thương mại động, thực vật hoang dã

Theo phương pháp sử dụng bằng chứng để gây ảnh hưởng, các khuyến nghị về chính sách và các quyết định của chúng tôi được dựa trên hiểu biết và dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu khách quan.

Các yếu tố trong thương mại biến động rất phức tạp và thường không thể đoán trước được, tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động nên rất cần thực hiện các nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra các khuyến nghị về chính sách liên quan đến buôn bán động thực vật hoang dã. Nếu không, chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường kể cả khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ chỉ đưa ra khuyến nghị về chính sách liên quan đến động, thực vật hoang dã khi có bằng chứng bổ trợ.

Tìm hiểu thêm về quan điểm và các nỗ lực của chúng tôi nhằm thay đổi các vấn đề chính trong buôn bán động, thực vật hoang dã dưới đây.

mục tiêu chúng tôi hướng đến:

đảm bảo rằng buôn bán động, thực vật hoang dã không còn là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên

Sabri Zain, Director of Policy

cách tiếp cận dựa trên bằng chứng là yếu tố tiên quyết trong tất cả các quyết định chính sách của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng thể hiện quan điểm và kiến thức của chúng tôi dựa trên nghiên cứu và phân tích khách quan

Sabri Zain, Director of Policy

Danh mục bản tin

Bản tin TRAFFIC là ấn phẩm duy nhất dành riêng cho lĩnh vực buôn bán động, thực vật hoang dã.

Mỗi Bản tin bao gồm một bài xã luận trình bày quan điểm của chúng tôi về vấn đề buôn bán động, thực vật hoang dã hiện tại. Tài liệu này cung cấp góc nhìn tổng quan về các lập trường trước đây của chúng tôi về các vấn đề bảo tồn. Tải về Bản tin mới nhất để biết thêm chi tiết.

Tải về các bài xã luận