TRAFFIC Logo

 

Photo: naturepl.com / David Fleetham / WWF

tổ chức của chúng tôi nhân viên, văn phòng, cơ hội nghề nghiệp và thông tin tài chính của chúng tôi

Photo: naturepl.com / David Fleetham / WWF

i

  English 

đi đầu trong lĩnh vực bảo tồn động thực vật hoang dã

TRAFFIC có hơn 130 nhân viên làm việc tại năm châu lục với mục tiêu chung là giảm tác động của hoạt động buôn bán không bền vững đối với đa dạng sinh học tự nhiên.

Nhóm chúng tôi bao gồm các chuyên gia từ rất nhiều lĩnh vực. Dù là chuyên gia sinh học, chuyên gia bảo tồn, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia truyền thông hay điều tra viên, tất cả chúng ta đều làm việc để đảm bảo rằng TRAFFIC sẽ mang lại sự thay đổi bền vững trong những lĩnh vực thiết yếu nhất.

"The work of the Cambridge Conservation Initiative is so exceptional. By bringing together leaders in research, practice, policy and teaching, we stand the greatest chance of developing the solutions required to save our planet. I am enormously proud that these collaborations are occurring in a building bearing my name."

Sir David Attenborough.

thông tin khác về TRAFFIC

Gặp gỡ một số cán bộ chủ chốt, tìm hiểu cơ hội làm việc tại TRAFFIC, thông tin tài chính của chúng tôi hoặc những khu vực chúng tôi hoạt động.

want to know more?

Struggling to find what you need or would you rather talk to us directly? Get in touch with us via this form or visit our contact page for regional office information.

contact page