TRAFFIC Logo

 

Lion Panthera leo

các vấn đề khác thông tin về các chủ đề bảo tồn và buôn bán động, thực vật hoang dã khác

Lion Panthera leo

i

  English 

các quan điểm khác

Buôn bán động, thực vật hoang dã là một trong các ưu tiên của công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Các mối đe dọa đang gia tăng, phương thức phạm tội thay đổi, sản phẩm từ động, thực vật hoang dã và các loài mục tiêu đòi hỏi phải có sự giám sát liên tục và một cách tiếp cận sáng tạo. Dưới đây là danh sách các vấn đề khác ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã hiện đang được chú ý trong lĩnh vực bảo tồn.

chống tham nhũng

Tham nhũng ở các quốc gia cung cấp và tiêu thụ, cũng như trong chính các chuỗi vận chuyển động, thực vật hoang dã, là yếu tố chính thúc đẩy nạn buôn bán động, thực vật hoang dã, gây ảnh hưởng đến các vấn đề lớn hơn như an ninh quốc gia, quản trị và phát triển kinh tế.

chống tham nhũng