TRAFFIC Logo

 

Indian Pangolin Manis crassicaudata © Gerald Cubitt

một số thành tựu gần đây hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn từ năm 1976 với mục tiêu đảm bảo buôn bán động thực vật hoang dã hợp pháp, bền vững

Indian Pangolin Manis crassicaudata © Gerald Cubitt

i

những thành tựu đã đạt được về bảo tồn và phát triển bền vững

Từ năm 1976, chúng tôi đã bắt đầu theo dõi các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã và tích cực bảo vệ đa dạng sinh học tự khỏi các hoạt động khai thác không được kiểm soát và không bền vững.

TRAFFIC đã và đang tạo ra những ảnh hưởng mang tính toàn cầu nhằm thúc đẩy thương mại động thực vật hoang dã bền vững, bảo vệ các loài bị đe dọa và mang lại lợi ích cho cộng đồng và cư dân địa phương. Tìm hiểu thêm về các can thiệp và giải pháp lâu dài của chúng tôi ở phần dưới đây.

Explore our impacts and successes on the StoryMap below, or view them in a new window.

Impacts 2017- 2022

Các mốc thành tựu gần đây trong lĩnh vực bảo tồn của TRAFFIC