TRAFFIC Logo

 

đối tác của chúng tôi working in partnership to maximise our conservation impact

  English 

TRAFFIC mong muốn hợp tác để các hoạt động bảo tồn của chúng tôi mang lại hiệu quả tối đa, và có thể gây tác động đến các đối tượng mục tiêu chính trong lĩnh vực buôn bán động thực vật hoang dã và những người phụ thuộc vào hoạt động này.

Đối tác của chúng tôi bao gồm Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) , Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), các cơ quan chính phủ,  các tổ chức phi chính phủ và liên chính phủ như CITES và Tổ chức Hải quan Thế giới, các doanh nghiệp chủ chốt và các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, các hợp tác này được triển khai dưới dạng các thỏa thuận hợp tác hoặc đối tác chính thức. Dưới đây là danh sách các đối tác của chúng tôi.

cùng nhau làm việc cho một tương lai bền vững

TRAFFIC có hành động cố ý để làm việc cùng với các tổ chức và cá nhân chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi và có thể ảnh hưởng và làm việc với các đối tượng mục tiêu chính để thay đổi.

Điều này bao gồm các đối tác WWF và IUCN, các tổ chức phi chính phủ khác, các cơ quan chính phủ, các tổ chức liên chính phủ như CITES và Tổ chức Hải quan Thế giới và các doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, các cộng tác viên này được chính thức hoá theo hợp đồng chính thức hoặc thỏa thuận hợp tác.

hội nghị quốc tế

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã và phát triển bền vững; cung cấp thông tin mới nhất và các phân tích chuyên gia để giúp các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định.

tổ chức liên chính phủ

Các tổ chức liên chính phủ thường là cách hiệu quả nhất để củng cố các cam kết quốc tế trong các lĩnh vực chuyên môn cao. TRAFFIC cung cấp khuyến nghị, phân tích và thông tin chi tiết từ các chuyên gia nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách và đưa ra các quyết định pháp lý

doanh nghiệp

Đối với lĩnh vực buôn bán động thực vật hoang dã hợp pháp, mục tiêu đảm bảo các doanh nghiệp tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và phát triển các hệ thống truy xuất nguồn gốc là ưu tiên hàng đầu để chuyển sang thương mại bền vững. Việc thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình xác định chuỗi cung ứng và các lĩnh vực có nguy cơ bị khai thác quá mức sẽ giúp chúng ta chống lại hoạt động thương mại bất hợp pháp.

tổ chức phi chính phủ

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ có cùng định hướng giúp chúng tôi tối đa hóa tác động bảo tồn của mình. Chúng tôi đã hợp tác với nhiều tổ chức trong lĩnh vực này, trên toàn bộ chuỗi cung ứng, trong chính sách và các lĩnh vực khác.

Các hợp tác khác

Chúng tôi phối hợp với một số đơn vị học thuật, viện nghiên cứu và trường đại học để tối đa hóa tác động bảo tồn.

hỗ trợ tài chính cho hoạt động của TRAFFIC

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình nếu không có sự đóng góp tài chính và hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân. Vui lòng xem danh sách các nhà tài trợ của chúng tôi tại đây. Chúng tôi xin tran thành cảm ơn tất cả những người ủng hộ công việc của TRAFFIC, bao gồm những nhà đầu tư lâu dài: