TRAFFIC Logo

 

Shea butter production process near Chiana, Kassena-Nankana West District, Ghana. Photo: Axel Fassio / CIFOR

Chiến lược bảo tồn của chúng tôi

Shea butter production process near Chiana, Kassena-Nankana West District, Ghana. Photo: Axel Fassio / CIFOR

i

  English 

How we organise our work to drive results

At a time of unprecedented biodiversity loss, TRAFFIC is scaling up evidence, solutions, and influence to ensure that trade in wild species is legal and sustainable, for the benefit of the planet and people.

Our 2030 Strategy

Our theory of change

Five strategic priorities to achieve our mission and goals

Our strategy is built on a clear results hierarchy

chương trình của chúng tôi

Lý thuyết về sự thay đổi trong lĩnh vực buôn bán động thực vật hoang dã được tóm tắt trong khung chương trình dưới đây, thể hiện cách thức sử dụng Bằng chứng để Tác động sâu rộng đến các phương pháp tiếp cận và kết quả hướng tới hoàn thành các mục tiêu 2020 của chúng tôi.

Deepening social impact
X

Deepening social impact

We are deepening our focus on reducing gender inequalities and marginalisation of groups engaged in wild species supply chains.

This will include scaling up support for rights-based approaches and inclusive multi-stakeholder processes that ensure the full, equitable, and effective representation and participation of diverse rights-holders in decision making, implementation, and monitoring.

Our work will be supported by a strong internal social and environmental safeguards framework, which draws on the principles set out in the Conservation Initiative on Human Rights championed by our founders IUCN and WWF.

This framework emphasises respect for and promotion of human rights, particularly in our support to governments and communities to combat illegal wild species trade; identification and addressing of any potentially adverse human rights impacts in our work; promotion of good governance, both for governments and corporates; and support for rights holders.

Internally, we will continue to nurture a strong culture of diversity, equity, and inclusion – and ensure that the composition of our staff and leadership reflect the broad diversity of the stakeholders we work with.

hoạt động dựa trên bằng chứng

Chúng tôi kết hợp nghiên cứu và phân tích để đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề liên quan đến buôn bán động thực vật hoang dã, thúc đẩy tương tác thông qua các hoạt động truyền thông và đào tạo.

nghiên cứu

Những nghiên cứu và điều tra của TRAFFIC cung cấp cơ sở chứng cứ quan trọng và thông tin chi tiết về các sản phẩm từg động thực vật hoang dã mới trên thị trường, cũng như các thay đổi trong kênh buôn bán, phương thức buôn bán và các yếu tố thúc đẩy nhu cầu mới.

phân tích

Phân tích của TRAFFIC về hoạt động buôn bán các sản phẩm từ động thực vật hoang dã được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức tích lũy cũng như thông qua các hoạt động phối hợp với rất nhiều chuyên gia trên thế giớihướng dẫn

3 Guidance
  • Early warning
  • Threat assessments
  • Setting standards
  • Regulatory design
4 engagement
  • Enforcement support
  • Policy advice
  • Communications
  • Training