TRAFFIC Logo

 

Panther chameleon Furcifer pardalis, Madagascar © WWF / Martina Lippuner

Chiến lược bảo tồn của chúng tôi the thinking behind what we do to protect biodiversity

Panther chameleon Furcifer pardalis, Madagascar © WWF / Martina Lippuner

i

  English 

chiến lược của chúng tôi

Mục tiêu cho chiến lược bảo tồn tính đến năm 2020 của chúng tôi là “giảm thiểu của hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp và không bền vững, tăng cường lợi ích đối với hoạt động bảo tồn động thực vật hoang dã và sức khoẻ của con người được mang lại nhờ hoạt động thương mại bền vững”.

Chúng tôi tiếp cận và tìm hiểu hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã theo nhiều các nhằm đạt được mục tiêu nói trên, bao gồm việc hợp tác với các công ước quốc gvà quốc tế, các chính phủ, cơ quan giám sát thực thi, doanh nghiệp tư nhân và người tiêu dùng.

James Compton, Wildlife TRAPS Project Lead

Danh tiếng, uy tín và tầm ảnh hưởng của TRAFFIC được xây dựng dựa trên những nghiên cứu, phân tích sâu rộng, khách quan và đáng tin cậy về các vấn đề buôn bán động thực vật hoang dã

James Compton, Wildlife TRAPS Project Lead

chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực bảo tồn

điều tra và phân tích

các xu hướng, mô hình và yếu tố thúc đẩy hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã nhằm cung cấp nền tảng kiến thức hàng đầu về lĩnh vực này.

Powdered rhino horn in Pretoria, South Africa – processing of rhino horn in Southern African countries is a recent development within the illicit trade in rhino horn

i

Phổ biến chính sách trong nước và quốc tế,

hỗ trợ và thúc đẩy hành động của chính phủ, một cách độc lập và thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, nhằm áp dụng, thực hiện và tăng cường thực thi các chính sách hiệu quả.

Sabri Zain, TRAFFIC's Director of Policy

i

hướng dẫn khu vực tư nhân

Cung cấp thông tin và khuyến khích khu vực tư nhân áp dụng các phương pháp tiếp cận hiệu quả nhằm đảm bảo rằng nguồn cung ứng có nguồn gốc từ động thực vật hoang dã phát triển  dựa trên tiêu chí bền vững và đem lại hiệu quả cao nhất.

lựa chọn của người tiêu dùng

Nghiên cứu chi tiết về động cơ mua bán của người tiêu dùng và hướng dẫn thiết lập các can thiệp hiệu quả nhằm giảm cầu đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động thực vật hoang dã bất hợp pháp và khuyến khích lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Phương pháp luận của TRAFFIC

hoạt động dựa trên bằng chứng

Chúng tôi kết hợp nghiên cứu và phân tích để đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề liên quan đến buôn bán động thực vật hoang dã, thúc đẩy tương tác thông qua các hoạt động truyền thông và đào tạo.

nghiên cứu

Những nghiên cứu và điều tra của TRAFFIC cung cấp cơ sở chứng cứ quan trọng và thông tin chi tiết về các sản phẩm từg động thực vật hoang dã mới trên thị trường, cũng như các thay đổi trong kênh buôn bán, phương thức buôn bán và các yếu tố thúc đẩy nhu cầu mới.

phân tích

Phân tích của TRAFFIC về hoạt động buôn bán các sản phẩm từ động thực vật hoang dã được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức tích lũy cũng như thông qua các hoạt động phối hợp với rất nhiều chuyên gia trên thế giớihướng dẫn

Hướng dẫn

của TRAFFIC nhằm khắc phục hậu quả môi trường có tính = khách quan, được xây dựng dựa trên bằng chứng và thực tế, nhấn mạnh vào các can thiệp đã được kiểm định và hướng tới cơ hội mới, khuyến khích các can thiệp có tính thử nghiệm và đột phá.

tương tác

Chủ động phối hợp với các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và cá nhân giúp TRAFFIC thúc đẩy và hỗ trợ các hành động cụ thể - điều màkhông thể thực hiện chỉ thông qua việc cung cấp hướng dẫn.

hai lĩnh vực chính của chúng tôi

Các dự án bảo tồn của chúng tôi được phát triển xoay quanh hai lĩnh vực ưu tiên, mỗi lĩnh vực tập trung đều vào mục tiêu tác động đến chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thiết lập những thay đổi tích cực, có hệ thống trong các khâu HỢP TÁC, ĐIỀU PHỐI, TÌM NGUỒN CUNG ỨNG và MUA HÀNG.

chương trình của chúng tôi

Lý thuyết về sự thay đổi trong lĩnh vực buôn bán động thực vật hoang dã được tóm tắt trong khung chương trình dưới đây, thể hiện cách thức sử dụng Bằng chứng để Tác động sâu rộng đến các phương pháp tiếp cận và kết quả hướng tới hoàn thành các mục tiêu 2020 của chúng tôi.

lý thuyết của chúng tôi trong thực tế

Tìm hiểu cách thức chúng tôi triển khai các chiến lược bảo tồn của mình tại các dự án quốc gia và quốc tế.