TRAFFIC Logo

 

Sứ mệnh của chúng tôi

  English 

Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo rằng hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã không là mối đe doạ đối với bảo tồn thiên nhiên

TRAFFIC, mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã, là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Rick Scobey, Executive Director

Chúng tôi hướng đến một thế giới mà ở đó hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã được quản lý một cách bền vững, duy trì những quần thể động thực vật khoẻ mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển và thúc đẩy cam kết bảo tồn động thực vật hoang dã

Rick Scobey, Executive Director

hoạt động bảo tồn của chúng tôi

TRAFFIC đóng vai trò dẫn đầu như một chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán động thực vật hoang dã toàn cầu

Đội ngũ của chúng tôi gồm hơn 130 nhân viên trên toàn thế giới, thực hiện các nghiên cứu, điều tra và phân tích với mục đích thu thập bằng chứng nhằm tạo ra các tác động tới các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân, với sự hợp tác của nhiều đối tác, nhằm đảm bảo rằng hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã không là mối đe doạ với bảo tồn thiên nhiên.

Đội ngũ của chúng tôi làm việc tại một số điểm nóng nơi diễn ra nạn buôn bán động thực vật hoang dã nghiêm trọng trên thế giới, chúng tôi xác định và hỗ trợ giải quyết những thách thức và cơ hội về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững liên quan đến hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã.

 

chúng tôi hoạt động như thế nào

các dự án hiện tại
các dự án hiện tại

Hiện chúng tôi có khoảng 100 dự án bảo tồn ở khắp nơi trên thế giới.Tìm hiểu thêm trong trang dự án

các dự án hiện tại

Lĩnh vực bảo tồn
Lĩnh vực bảo tồn

Tham khảo góc nhìn của các chuyên gia của chúng tôi về các vấn đề buôn bán động thực vật hoang dã hiện tại, lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững.

Góc nhìn của chúng tôi

hoạt động quản trị

Chương trình của chúng tôi có mục tiêu tương đồng với các tổ chức bảo tồn khác. Hãy truy cập trang quản trị để tìm hiểu thêm về bộ máy điều hành của chúng tôi.

Cơ cấu quản trị của chúng tôi