TRAFFIC Logo

 

Sứ mệnh của chúng tôi

  English 

Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo rằng hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã không là mối đe doạ đối với bảo tồn thiên nhiên

TRAFFIC, mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã, là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

  1. Illegal and unsustainable trade in wild species will be significantly reduced by 2030;
  2. Legal and sustainable trade in wild species will provide significantly increased social, economic, and environmental benefits for people by 2030.

Our 2030 Strategy lays out a detailed theory of change and five priority pathways to reach these two goals.

Our Strategy

chúng tôi hoạt động như thế nào

các dự án hiện tại
các dự án hiện tại

Hiện chúng tôi có khoảng 100 dự án bảo tồn ở khắp nơi trên thế giới.Tìm hiểu thêm trong trang dự án

các dự án hiện tại

Lĩnh vực bảo tồn
Lĩnh vực bảo tồn

Tham khảo góc nhìn của các chuyên gia của chúng tôi về các vấn đề buôn bán động thực vật hoang dã hiện tại, lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững.

Góc nhìn của chúng tôi

Partnerships
Partnerships

Collaboration with public, private, and civil society partners deepens our work and impact.

Partnerships