TRAFFIC Logo

 

ấn phẩm truyền thông thư viện tài liệu về các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã

các phân tích chi tiết về hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã

tất cả các ấn phẩm truyền thông số của chúng tôi đều miễn phí, bạn có thể xem, tải xuống và chia sẻ. Nếu bạn cần bản in hoặc đang tìm kiếm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

(xin lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm thông qua các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

latest publications

publications by continent

Choose a region or select from the interactive map beneath:
Africa Americas Asia & Middle East Oceania Europe

The TRAFFIC Bulletin

The Bulletin is the only Journal exclusively dedicated to the latest wildlife trade news, reports and studies.

Bulletin Back Catalogue

The Rufford Foundation LogoChúng tôi xin cảm ơn Quỹ Rufford vì đã có những đóng góp rất lớn cho hoạt động truyền thông của TRAFFIC.

ấn phẩm truyền thông và các tài liệu khác

Chúng tôi có tuyển tập các ấn phẩm truyền thông cũ từ trước năm 2007, các tờ thông tin về loài, tờ thông tin về CITES và các tài liệu bổ sung trong hệ thống lưu trữ của chúng tôi.

Xem các ấn phẩm truyền thông bổ sung

Reproduction of material appearing in our reports requires written permission from the publisher. The designations of geographical entities in our publications, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of TRAFFIC or its supporting organisations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.