TRAFFIC Logo

 

Các ấn phẩm truyền thông khác Các báo cáo từ trước năm 2007, tờ thông tin về loài, bản tin cũ và các tư liệu khác

Các ấn phẩm truyền thông khác

Hệ thống lưu trữ của chúng tôi có một số ấn phẩm truyền thông và báo cáo từ trước năm 2007, cũng như các tờ thông tin, bản tin và tư liệu trước đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và tải về tại đây:

(lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm bằng các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

The Trade of the Roti Island Snake-necked Turtle Chelodina mccordi

Published: 01 Tháng hai 2006

Chris R. Shepherd, Bonggi Ibarrondo. (February 2006). 41pp. ISBN 983 3393 04 7 (ISBN 978 983 3393 04 6). The Roti Island Snake-necked Turtle Chelodina mccordi is a small, long-necked turtle, found only in the wetlands of the small island of Roti, in eastern Indonesia. Described as a new species in 1994, international demand for it has intensified to the point where the species has become all but extinct in the wild.

download (1.0 MB pdf)

Manual de Procedimientos Administrativos para el Aprovechamiento, Transporte y Exportación de la Caoba Swietenia macrophylla en el Peru

Published: 01 Tháng một 2006

[Manual on Administrative Procedures for the Exploitation in Transport and Export of Mahogany in Peru] Published by: TRAFFIC South America, WWF-Peru and INRENA. (2006). 76pp (Spanish edition).

Universal caviar labelling requirements (French)

Published: 01 Tháng một 2006

(2006) 4pp. TRAFFIC Factsheet. French version

download (225 KB pdf)

Universal caviar labelling requirements (German)

Published: 01 Tháng một 2006

(2006) 4pp. TRAFFIC Factsheet. German version.

download (225 KB pdf)

Universal caviar labelling requirements

Published: 01 Tháng một 2006

(2006) 4pp. TRAFFIC Factsheet

download (188 KB pdf)

Black gold: The caviar trade in western Europe (French)

Published: 01 Tháng một 2006

(2006). 2pp. TRAFFIC Factsheet. French version. 

download (129 KB pdf)

Western Pacific Workshop on Policy, Enforcement and Sustainable Trade for the CITES Appendix II – listed Humphead (Napoleon) Wrasse, Cheilinus undulates

Published: 01 Tháng một 2006

Chu C., C. Kirkpatrick, B. Kwan and Y. Sadovy. (2006). 48pp. 5 – 7 June 2006, Hong Kong. Published by: WWF Hong Kong, Agriculture, Fisheries & Conservation Department Hong Kong SAR, IUCN and TRAFFIC.

download (4.0 MB pdf)

Black gold: The caviar trade in western Europe (German)

Published: 01 Tháng một 2006

(2006). 2pp. TRAFFIC Factsheet. German version.

download (135 KB pdf)

Black gold: The caviar trade in western Europe

Published: 01 Tháng một 2006

(2006). 2pp. TRAFFIC Factsheet

download (138 KB pdf)

Welcome to Tibet

Published: 01 Tháng một 2006

 A 2006 brochure funded by WWF and TRAFFIC urges tourists not to buy threatened wildlife items when visiting Tibet.

download (2.2 MB pdf)