TRAFFIC Logo

 

Successful testing for human DNA left on wildlife products such as elephant tusks and rhino horn © TRACE Network

Giám định pháp y động, thực vật hoang dã Nâng cao năng lực giám định pháp y động, thực vật hoang dã tại Châu Phi và Châu Á

Successful testing for human DNA left on wildlife products such as elephant tusks and rhino horn © TRACE Network

i

  English 

là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm động, thực vật hoang dã

Sự tàn phá đối với thế giới động, thực vật hoang dã tại Châu Phi, gánh nặng thương mại bất hợp pháp và nạn tham nhũng đang là những thảm kịch trên quy mô toàn cầu. Điều này đòi hỏi toàn thế giới phải chung tay hành động.

Mặc dù nhiều quốc gia châu Phi gần đây đã có những hành động chống lại tội phạm động, thực vật hoang dã, nhưng các nỗ lực thực thi này chưa thực sự hiệu quả do thiếu nguồn lực để thực hiện.

Năng lực yếu kém trong việc điều tra và phân tích pháp y đang cản trở nỗ lực nhận dạng tội phạm động, thực vật hoang dã, phương thức hoạt động của chúng, và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

trong việc nâng cao năng

ở Châu Phi và Châu Á

Stephanie Pendry, Co-Lead of Data, Research, and Enforcement Support

Cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật các công cụ mới nhất để điều tra và phân tích hiện trường vụ án cùng các mẫu động, thực vật hoang dã là điều cần thiết trong việc chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức

Stephanie Pendry, Co-Lead of Data, Research, and Enforcement Support

Giám định pháp y động, thực vật hoang dã là gì

Giám định pháp y động, thực vật hoang dã cung cấp bằng chứng khoa học để tiến hành điều tra tội phạm động, thực vật hoang dã, tập trung vào việc xác định danh tính của các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã bị săn trộm hoặc buôn bán bất hợp pháp, và giải quyết các câu hỏi liên quan đến loài, nguồn gốc địa lý, tính liên đới, nhận dạng cá thể và độ tuổi của mẫu.

Mục tiêu chung của chúng tôi là đảm bảo khoa học pháp y luôn sẵn sàng hỗ trợ thực thi pháp luật về động, thực vật hoang dã ở các quốc gia Nam Phi và Đông Nam Á. Ngoài các hoạt động cụ thể tại từng quốc gia, chúng tôi còn triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ thông qua các dự án với nghiên cứu thí điểm được thực hiện bằng cách sử dụng các nền tảng phân tích mẫu tiên tiến với mức chi phí hợp lý cho ứng dụng pháp y động, thực vật hoang dã tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

© WWF UK / Greg Armfield

i

công tác giám định pháp y một số loài động, thực vật hoang dã của chúng tôi

TRAFFIC và TRACE Network đang nỗ lực phát triển các kỹ thuật pháp y, công cụ phòng thí nghiệm và tổ chức đào tạo liên quan đến bốn loài chính.

Our wildlife forensics capacity building framework goes from investigation to prosecution

Our wildlife forensics capacity building framework goes from investigation to prosecution

i

TRACE Network

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Mạng lưới Pháp y Động, thực vật hoang dã, gọi tắt là TRACE, trong việc nâng cao năng lực và cung cấp các công cụ liên quan đến các hoạt động pháp y động, thực vật hoang dã ở Châu Phi và Châu Á.

Mạng lưới TRACE tập hợp các nhà khoa học pháp y và cơ quan thực thi, cùng trao đổi thông tin về những thách thức mới nhất đối với việc thực thi pháp luật liên quan đến động, thực vật hoang dã và các kỹ thuật hiện đại để giải quyết những thách thức đó.

TÌM HIỂU THÊM

danh sách mục tiêu theo quốc gia: CHÂU PHI

Malawi

Malawi hiện thiếu năng lực khoa học pháp y để điều tra bất kỳ hình thức tội phạm nào, kể cả tội phạm động, thực vật hoang dã. Tuy nhiên, tại đây có một số phòng thí nghiệm khoa học để tiến hành nghiên cứu.

Chúng tôi đang cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm và đào tạo cho các chuyên viên điều tra, công tố viên và tư pháp để triển khai hệ thống quản lý hiện trường và xử lý bằng chứng.

Wildlife technicians testing Tiger samples © TRACE Network

i

Zambia

Zambia đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển năng lực pháp y giám định ADN động, thực vật hoang dã trong hai năm qua, để đối phó với những khó khăn ngày càng tăng trong việc tiến hành các vụ truy tố không có bằng chứng chính xác về loài.

Để duy trì những kết quả này, chúng tôi đang tập trung nâng cao năng lực giám định pháp y động, thực vật hoang dã của Zambia thông qua hoạt động nâng cao năng lực thể chế về đào tạo hiện trường, phát triển chương trình đào tạo cho công tố viên trên toàn quốc và hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng thí nghiệm quốc tế và giáo dục cán bộ chính thức.

A herd of African Elephants Loxodonta africana in Zambia © Richard Barrett / WWF-UK

i

Zimbabwe

Zimbabwe là quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết nạn buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang ở Nam Phi, cả về mặt quần thể động, thực vật hoang dã còn lại và vị trí địa lý trung tâm trong hoạt động buôn lậu động, thực vật hoang dã và sản phẩm gỗ.

Mặc dù nước này đã có các cơ quan chính phủ như cơ quan Khoa học Pháp y và Cơ quan quản lý Công viên Quốc gia nhưng việc gắn kết sự tham gia của cán bộ là một vấn đề khó khăn trong các dự án TRAFFIC trước đây. Mục tiêu chính của chúng tôi ở Zimbabwe là tăng cường ứng dụng xét nghiệm pháp y ADN để xác định loài thông qua việc đào tạo và cung cấp thiết bị cho các nhà khoa học động thực vật hoang dã, phát triển năng lực phòng thí nghiệm để xác định loài về ADN động thực vật hoang dã.

Wildlife forensics experts analysing an elephant carcass © TRACE Network

i

Tanzania

Tanzania là quốc gia trọng điểm trong hoạt động buôn bán ngà voi và tê tê.

Chúng tôi đang đào tạo các kỹ thuật điều tra hiện trường cho cơ quan thực thi để nâng cao khả năng thu thập chứng cứ trong các vụ bắt giữ động, thực vật hoang dã số lượng lớn trong nước. Chúng tôi cũng cung cấp miễn phí xét nghiệm pháp y ADN cho Tanzania để hỗ trợ điều tra tội phạm động thực vật hoang dã. 

danh sách mục tiêu theo quốc gia: CHÂU Á

Việt Nam

Việt Nam được xác định là quốc gia trọng điểm về buôn bán sừng tê giác và ngà voi.

Chúng tôi ưu tiên hoạt động tăng cường thu thập bằng chứng DNA từ các vụ thu giữ ở Việt Nam. Hỗ trợ kỹ thuật cho Phòng thí nghiệm pháp y DNA động, thực vật hoang dã tại Hà Nội để thực hiện các xét nghiệm tìm nguồn gốc xuất xứ đối với các mẫu tê giác, tê tê và voi.

Wildlife technicians analysing rhino horn for human DNA © TRACE Network

i

Thái Lan

Thái Lan là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái pháp luật động thực, vật hoang dã. Nạn săn trộm, buôn bán xuyên quốc gia và tiêu thụ động, thực vật hoang dã xảy ra ở mức độ nghiêm trọng tại đây.

Để tăng cường thu thập và phân tích bằng chứng ADN từ các vụ thu giữ động, thực vật hoang dã được thực hiện ở nước này, chúng tôi hỗ trợ phòng thí nghiệm pháp y trong xét nghiệm ADN ngà voi, tê giác và tê tê, xác định nguồn gốc địa lý của các vụ thu giữ lớn, giúp làm sáng tỏ xu hướng buôn bán và săn trộm.

Ivory jewellery worn in Thailand © WWF / James Morgan

i

Malaysia

Malaysia vẫn luôn là quốc gia mục tiêu vì nước này có vị trí là trung tâm trung chuyển và nguồn cung cấp các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã bất hợp pháp.

Các vụ thu giữ vẫn đang diễn ra quyết liệt nhằm chống lại tình trạng buôn bán ngà voi, sừng tê giác và tê tê trên quy mô toàn cầu. Nhu cầu pháp y của Malaysia chủ yếu là thực hiện các thử nghiệm mới tại phòng thí nghiệm và nhận tư vấn về phân tích mẫu và dữ liệu. Chúng tôi cũng đang giúp khuyến khích sự tham gia của cơ quan thực thi quốc gia trong lĩnh vực pháp y động thực vật hoang dã.

Pangolin scales seized by Customs authorities in Malaysia © TRAFFIC

i

báo cáo và tài liệu liên quan

Phân tích, báo cáo thương mại và giáo trình đào tạo là một phần trong những hoạt động chúng tôi hỗ trợ phát triển khoa học pháp y động, thực vật hoang dã cho cơ quan thực thi pháp luật. Tham khảo tư liệu mới nhất ở đây.

Truy cập thư viện của chúng tôi để tham khảo toàn bộ các ấn phẩm truyền thông của TRAFFIC.

 

 

 

 

Một trong những dự án pháp y của chúng tôi tại Nam Phi và Đông Nam Á được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

 

 

 

Một trong những dự án pháp y của chúng tôi tại Nam Phi được tài trợ bởi những người chơi People's Postcode Lottery tại Anh.