TRAFFIC Logo

 

A de-horned Rhino skull in the bushveld at Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Mối liên hệ buôn
bán sừng tê giác giữa

A de-horned Rhino skull in the bushveld at Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

i

Published 21 Tháng tám 2012

  English | Chinese 

Sừng tê giác ngoài luồng”, nhu cầu tăng cao và đồng tiền dễ kiếm tạo ra “cơn bão hoàn hảo” cho nạn săn trộm tê giác

Johannesburg, Nam Phi, ngày 21 tháng 8 năm 2012—Một báo cáo mới mang tính chất tổng hợp về cuộc khủng hoảng săn bắn trộm tê giác ở Nam Phi đưa ra dẫn chứng về việc kém tuân thủ trong quản lý kho dự trữ sừng tê giác, những lỗ hổng chính sách trong môn thể thao săn bắn, và nhu cầu sừng tê giác tăng cao tại Việt Nam. Tất cả những điều này đã tạo ra điều kiện lý tưởng cho sự gia nhập của các mạng lưới tội phạm tinh vi, dẫn đến một sự leo thang mạnh mẽ nạn săn bắn trộm tê giác tại phía nam của Châu Phi.

The South Africa-Viet Nam rhino horn trade nexus

Report author(s):
Tom Milliken, Jo Shaw

Publication date:
August 2012


Notes:

for more information:

Ông Richard Thomas Điều phối viên Truyền thông
+44 (0)1223 331 981, (m) +44 (0)7921 309176


About the Rufford Foundation

The Rufford Foundation is a UK registered charity which funds nature conservation projects across the developing world. To date the Foundation has awarded grants to over 4000 projects in 156 countries.

WWF

WWF is an independent conservation organization, with over 30 million supporters and a global network active in over 100 countries. WWF's mission is to stop the degradation of the Earth's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world's biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. Visit www.panda.org/news for the latest news and media resources and follow us on Twitter @WWF_media.