TRAFFIC Logo

 

Các ấn phẩm truyền thông khác Các báo cáo từ trước năm 2007, tờ thông tin về loài, bản tin cũ và các tư liệu khác

Các ấn phẩm truyền thông khác

Hệ thống lưu trữ của chúng tôi có một số ấn phẩm truyền thông và báo cáo từ trước năm 2007, cũng như các tờ thông tin, bản tin và tư liệu trước đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và tải về tại đây:

(lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm bằng các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

The Shell Trade in Florida: Status, Trade and Legislation

Published: 01 Tháng một 1980

R. Tucker Abbott. October 1980. 85pp. No PDF available: contact for more details

The Sea Turtle: An Animal of Divisible Parts, International Trade in Sea Turtle Products

Published: 01 Tháng mười một 1979

David Mack, Nicole Duplaix, Sue Wells. (November 1979). 86pp

download (4.4 MB pdf)