TRAFFIC Logo

 

Các ấn phẩm truyền thông khác Các báo cáo từ trước năm 2007, tờ thông tin về loài, bản tin cũ và các tư liệu khác

Các ấn phẩm truyền thông khác

Hệ thống lưu trữ của chúng tôi có một số ấn phẩm truyền thông và báo cáo từ trước năm 2007, cũng như các tờ thông tin, bản tin và tư liệu trước đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và tải về tại đây:

(lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm bằng các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

Psittacine Imports In The Netherlands 1982-1984

Published: 16 Tháng sáu 1986

download (1.8 MB pdf)

Evaluation of the Psittacine Importation Process in the United States

Published: 09 Tháng sáu 1986

download (1.5 MB pdf)

Cats in Captivity. Report no. 1

Published: 01 Tháng một 1986

Drs. A.M.Frederikse. (1986). 44pp (Dutch edition). No PDF available: contact for more details

The Japanese Psittacine Trade. 1981-1982

Published: 01 Tháng bảy 1985

Emily Roet, Tom Milliken. (July 1985). 119pp. Published by: TRAFFIC East Asia – Japan. No PDF available: contact for more details

The International Primate Trade

Published: 09 Tháng tư 1984

download (9.4 MB pdf)

1980 US Imports of African Mammal Trophies and Skins

Published: 01 Tháng ba 1983

Nancy J Roeper. (March 1983). 41pp. No PDF available: contact for more details

Trends in Wildlife Trade from India to the United States

Published: 01 Tháng một 1983

(1983) Lynn Gray-Schofield

download (631 KB pdf)

CITES Appendix I Species in Captivity 1977-1981- a survey of the maintenance and breeding of captive mammals, birds, reptiles and amphibians from three data sources

Published: 01 Tháng một 1983

(1983) Lynn Gray-Schofield

download (4.9 MB pdf)

A Note on the Use of Wild Animal Organs in Tibetan Medicines

Published: 01 Tháng một 1980

Dr. Virinder Singh Undated. 26pp.

download (1.4 MB pdf)

The Shell Trade in Florida: Status, Trade and Legislation

Published: 01 Tháng một 1980

R. Tucker Abbott. October 1980. 85pp. No PDF available: contact for more details