TRAFFIC Logo

 

White Rhinocerous Diceros bicornis

CITES Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp

White Rhinocerous Diceros bicornis

i

  English 

Thiết lập các quy chế trong hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế

CITES là công ước quốc tế quan trọng kiểm soát hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế. 183 chính phủ đã tham gia công ước, cùng phối hợp để đảm bảo rằng hoạt động buôn bán các mẫu vật hoang dã không đe doạ đến sự sinh tồn của loài.

Từ những ngày đầu thành lập, TRAFFIC vẫn luôn ưu tiên tư vấn và hỗ trợ việc áp dụng các quy định trong công ước. Chúng tôi cung cấp thông tin thương mại và phân tích của chuyên gia nhằm giúp CITES đưa ra quyết định (như thông qua Hệ thống thông tin về hoạt động buôn bán voi) trong việc đảm bảo rằng hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế vẫn ở mức bền vững.

CITES được thành lập năm

1975

CITES CoP19

The 19th Conference of the Parties to CITES takes place between the 14th and 25th November 2022 in Panama City, Panama.

Explore the TRAFFIC/IUCN analyses of the Proposals to amend the Appendices, as well as the latest commentary and high priority agenda items.

CITES CoP19

CITES CoP18

The 18th Conference of the Parties to CITES took place between the 17th and 28th August 2019 in Geneva, Switzerland.

Explore the TRAFFIC/IUCN analyses of the Proposals to amend the Appendices, as well as the latest commentary and high priority agenda items.

CITES CoP18

9-Step Non-detriment Findings guidance

TRAFFIC and BfN have developed a suite of training materials and online courses to assist CITES Scientific Authorities make science-based Non-detriment Findings (NDF) for timber and perennial plants. 

9-Step NDF Guidance

CITES hoạt động như thế nào?

Mặc dù được áp dụng rộng rãi nhưng vẫn có những hiểu nhầm về Công ước này.

CITES quy định hoạt động buôn bán các loài động thực vật hoang dã quốc tế được liệt kê trong ba phụ lục. Có nhiều giả định cho rằng mọi hàng hóa từ động thực vật hoang dã được liệt kê trong CITES là cực kỳ nguy cấp và nên bị cấm buôn bán. Mặc dù điều này đúng với một số ít trường hợp các loài có trong Phụ lục I (chẳng hạn như tất cả tám loài tê tê), nhưng lại không đúng đối với những loài được liệt kê trong Phụ lục II và III. Đối với các loài được liệt kê trong Phụ lục II và III, theo quy định, phải có giấy phép thương mại do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu cấp dựa theo Báo cáo đánh giá không tổn hại (NDF).

Tại Hội nghị các quốc gia thành viên CITES (CoPs) diễn ra ba năm một lần, các Bên sẽ đề xuất sửa đổi danh sách loài trong cả ba Phụ lục.

Giám đốc chính sách, Sabri Zain tại CITES CoP17 năm 2016

i

TRAFFIC tại CITES

Chúng tôi hỗ trợ CITES trong việc đưa ra các quyết định. Với lợi thế đi đầu trong lĩnh vực giám sát buôn bán động thực vật hoang dã và xây dựng chiến lược phát triển bền vững, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị khách quan trong việc xây dựng chính sách đối với hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế.

Dưới đây là một số khuyến nghị và phân tích của chúng tôi trong những Hội nghị các quốc gia thành viên CITES gần đây

CITES CoP17

Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 24 tháng 9 - ngày 5 tháng 10 năm 2016

phân tích các đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Các phân tích nhằm cung cấp đánh giá khách quan về từng đề xuất sửa đổi đối với các yêu cầu của Công ước được trình bày trong các tiêu chí đưa vào danh sách được nêu trong Nghị quyết Hội nghị 9.24 (Sửa đổi CoP16) và các Nghị quyết và Quyết định khác đã được các Bên thông qua. Các phân tích do IUCN và TRAFFIC đồng thực hiện với đề xuất được phân tích theo trình tự thời gian.

CoP17 Analysis

khuyến nghị về đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Những "Khuyến nghị" từ nền tảng Phân tích IUCN/TRAFFIC mcung cấp thông tin cơ bản cho các khuyến nghị của TRAFFIC. Tuy nhiên, cần lưu ý là TRAFFIC có góc nhìn rộng hơn khi xây dựng các Khuyến nghị của mình. Câu hỏi chính mà chúng tôi luôn cố gắng trả lời là: “liệu thay đổi được đề xuất cho việc xử lý một loài thuộc CITES theo quy định có phải là điều tốt hay không: hoặc (theo cách viết trong Nghị quyết Hội nghị 9.24 (Sửa đổi CoP16)), sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho việc bảo tồn các loài có liên quan, và là một giải pháp thích hợp đối với các rủi ro có thể dự đoán trước”.

CoP17 Recommendations

CITES CoP16

Bangkok, Thái Lan, từ ngày 3 - 14 tháng 3 năm 2013

phân tích các đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Cách tiếp cận cho các Phân tích lần này đã được sử dụng thành công trong việc chuẩn bị các Phân tích cho CoP15. Sau thời hạn đệ trình các đề xuất sửa đổi của các Bên (ngày 4 tháng 10 năm 2012), nhóm Phân tích đã biên soạn thông tin sẵn có để chuẩn bị dự thảo phân tích đầu tiên.

CoP16 Analysis

khuyến nghị về đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Những "Khuyến nghị" từ nền tảng Phân tích IUCN/TRAFFIC, cung cấp thông tin cơ bản cho các khuyến nghị của TRAFFIC. Tuy nhiên, cần lưu ý là TRAFFIC có góc nhìn rộng hơn khi xây dựng các Khuyến nghị của mình. Câu hỏi chính mà chúng tôi luôn cố gắng trả lời là: “liệu thay đổi được đề xuất cho việc xử lý một loài thuộc CITES theo quy định có phải là điều tốt hay không: hoặc, liệu nó có mang lại lợi ích tốt nhất cho việc bảo tồn các loài có liên quan, và là một giải pháp thích hợp đối với các rủi ro có thể dự đoán trước”.

CITES CoP15

Doha, Qatar, ngày 13-25 tháng 3 năm 2010

phân tích các đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị các quốc gia thành viên CITES (CoP15) diễn ra tại Doha, Qatar, từ ngày 13 tới ngày 25 tháng 3 năm 2010, có khoảng 800 đại diện các bên và hơn 390 quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ, quốc tế và quốc gia tham gia. Dưới đây là Phân tích các đề xuất của chúng tôi.

CoP15 Analysis

khuyến nghị của đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Những "Khuyến nghị" từ nền tảng Phân tích IUCN/TRAFFIC, cung cấp thông tin cơ bản cho các khuyến nghị của TRAFFIC. Tuy nhiên, cần lưu ý là TRAFFIC có góc nhìn rộng hơn khi xây dựng các Khuyến nghị của mình.

CoP15 Recommendations

CITES CoP14

The Hague, Hà Lan, ngày 3-15 tháng 6 năm 2007.

844 đại diện của các quốc gia thành viên CITES và 400 quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ, quốc tế và quốc gia đã tham dự CoP14.

phân tích các đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Phân tích – dưới hình thức đánh giá kỹ thuật - nhằm mục đích đưa ra đánh giá khách quan nhất có thể về mỗi đề xuất sửa đổi đối với các yêu cầu của Công ước như được nêu trong tiêu chí đưa vào danh sách theo Nghị quyết tại Hội nghị 9.24 (Sửa đổi CoP13) cùng với các Nghị quyết và Quyết định khác.

CoP14 Analysis

khuyến nghị của đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Những "Khuyến nghị" từ nền tảng Phân tích IUCN/TRAFFIC, cung cấp thông tin cơ bản cho các khuyến nghị của TRAFFIC. Tuy nhiên, cần lưu ý là TRAFFIC có góc nhìn rộng hơn khi xây dựng các Khuyến nghị của mình. Câu hỏi chính mà chúng tôi luôn cố gắng trả lời là: “liệu thay đổi được đề xuất cho việc xử lý một loài thuộc CITES theo quy định có phải là điều tốt hay không: hoặc, liệu nó có mang lại lợi ích tốt nhất cho việc bảo tồn các loài có liên quan, và  là một giải pháp thích hợp đối với các rủi ro có thể dự đoán trước”.

CoP14 Recommendations

CITES CoP13

Bangkok, Thái Lan, ngày 2-14 tháng 10 năm 2004

806 đại diện của các quốc gia thành viên CITES và 339 quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ, quốc tế và quốc gia đã tham dự CoP13.

phân tích các đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

Phân tích – dưới hình thức đánh giá kỹ thuật - nhằm mục đích đưa ra đánh giá khách quan nhất có thể về mỗi đề xuất sửa đổi đối với các yêu cầu của Công ước như được nêu trong tiêu chí đưa vào danh sách theo Nghị quyết tại Hội nghị 9.24 (Sửa đổi CoP13) cùng với các Nghị quyết và Quyết định khác. Bản đánh giá từng đề xuất bao gồm phần tóm tắt và phần thông tin chi tiết.

Phần tóm tắt trình bày tổng hợp thông tin sẵn có và phân tích mức độ phù hợp đề xuất

CoP13 Analysis

khuyến nghị của đề xuất sửa đổi phụ lục CITES

TRAFFIC công bố các khuyến nghị của mình về các đề xuất sửa đổi các Phụ lục CITES trước mỗi CoP và sau đó là phân tích với IUCN.

CoP13 Recommendations

Tài liệu bổ sung CoP13

Tài liệu này bao gồm các nội dung sau:

  • Buôn bán động thực vật hoang dã ở Đông Nam Á
  • Giới thiệu về Kế hoạch hành động và Tầm nhìn chiến lược của CITES
  • Buôn bán trầm
  • Buôn bán thuỷ hải sản và cá sú mì
  • Thực thi CITES hiệu quả

CoP13 additional commentary

Tài liệu bổ sung CoP13

Chúng tôi đã tham gia vào CITES CoP kể từ khi Công ước mới được thành lập. Dưới đây là các báo cáo của chúng tôi về các kỳ CITES CoP 2–12