TRAFFIC Logo

 

African Elephant Loxodonta Africana © Shutterstock / Lara Zanarini / WWF-Sweden

ETIS Hệ Thống Thông Tin Về Buôn Bán Ngà Và Các Sản Phẩm Từ Voi

African Elephant Loxodonta Africana © Shutterstock / Lara Zanarini / WWF-Sweden

i

  English 

Hệ Thống Thông Tin Về Buôn Bán Ngà Và Các Sản Phẩm Từ Voi, gọi tắt là ETIS, là công cụ của CITES để theo dõi tình trạng buôn bán bất hợp pháp ngà voi và các sản phẩm từ voi.

Hệ thống do TRAFFIC quản lý, thay mặt  các quốc gia thành viên Công ước. ETIS được thiết kế để xác định xu hướng buôn bán các sản phẩm từ voi bất hợp pháp và sự thay đổi của xu hướng theo thời gian, đồng thời  đánh giá sự liên quan của xu hướng đến các quyết định của CITES về bảo tồn voi. Mục tiêu của ETIS cũng giống như các chương trình CITES khác, như Hệ Thống Giám Sát Giết Hại Voi Bất Hợp Pháp (MIKE), nhằm theo dõi nạn săn trộm voi trong tự nhiên thông qua hệ thống thực địa tại Châu Phi và Châu Á.

30,000

hồ sơ hiện có trong cơ sở dữ liệu ETIS

ETIS lần đầu tiên được các quốc gia thành viên CITES thông qua trong cuộc họp lần thứ 10 của Hội nghị các quốc gia thành viên vào năm 1997 tại Nghị quyết Conf. 10.10 về Buôn bán mẫu vật voi. Hệ thống lưu giữ các thông tin về ngà voi được báo cáo và các vụ bắt giữ các sản phẩm từ voi khác đã diễn ra khắp nơi trên thế giới kể từ năm 1989.

Cơ sở dữ liệu các vụ bắt giữ được hỗ trợ bởi rất nhiều cấu phần nhằm đánh giá nỗ lực và hiệu quả thực thi pháp luật, tỷ lệ báo cáo, các vấn đề quản trị, kinh tế, thị trường ngà voi trong nước và các biến số cơ sở khác theo thời gian và tại từng quốc gia. Từ năm 2002, ETIS đã xây dựng các phân tích dữ liệu toàn diện được trình bày và xem xét tại cuộc họp của Hội nghị các quốc gia thành viên CITES.

Seized ivory products © Jamie Cotten / IFAW / WWF-US

i

Understanding ETIS

This brochure provides a useful introduction and overview of the context behind ETIS, and the way in which the analysis is conducted.

Understanding ETIS

Comprendre ETIS

establishment and ongoing development

The development of ETIS is an ongoing and successful collaboration between TRAFFIC and statisticians Mr. Bob Burn and Dr. Fiona M Underwood, both previously at the University of Reading. In particular, the expert ivory analysis and development of the bias adjustment method were developed by Bob and Fiona in collaboration with TRAFFIC. Much of ETIS’ recent development was conducted under a UK Government Darwin Initiative project, and the ETIS analyses for CITES CoPs and Standing Committee reports were originally carried out by Bob and are now led by Fiona. 

Cách thức áp dụng hệ thống ETIS trong hoạt động bảo vệ voi

data collection

A dedicated, centralised database concerning elephant ivory related enforcement actions such as seizures and arrests helps paint the clearest picture available of the global landscape of illegal ivory trade.

Records spanning decades enable analysts to map trends and emerging trade flows, helping to predict key areas of concern as they develop and identify where renewed international attention is most needed. This in turn ensures that informed and effective conservation policy is reached by CITES parties, helping to protect elephants from threats as they emerge.

Ngà voi được phủ sáp ngụy trang thành thanh bánh bị thu giữ tại Đài Loan vào tháng 9 năm 2012 © Huang MIJB (Cục Điều tra, Bộ Tư pháp)

i

hỗ trợ CITES

Nghị quyết Conf. 10.10 quy định “Tất cả các Bên, ...nên cung cấp thông tin về các vụ bắt giữ và tịch thu ngà voi hoặc các mẫu sản phẩm khác từ voi … trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra vụ bắt giữ”. Trong trường hợp này, các Quốc gia thành viên Công ước sẽ là ‘Bên cấp dữ liệu’ cho ETIS.

Ngoài chức năng lưu trữ dữ liệu, các quốc gia thành viên CITES có thể sử dụng cơ sở dữ liệu ETIS  để tham khảo hoặc tải dữ liệu, truy xuất các báo cáo tóm tắt về dữ liệu ETIS và các thông tin đầu ra khác có thể có sẵn theo thời điểm. Báo cáo ETIS thường kỳ cùng với các khuyến nghị và phân tích chính sách được đệ trình lên CITES.

Tom Milliken from TRAFFIC at CITES CoP17

i

phân tích ngà voi chuyên sâu

Dữ liệu đầy đủ và phân tích chính xác là cốt lõi của các khuyến nghị của ETIS.

Việc theo dõi, đánh giá chính xác các xu hướng buôn bán ngà voi bất hợp pháp đòi hỏi phải có khung khái niệm rõ ràng, nhất là đối với các vụ thu giữ ngà voi và tỷ lệ báo cáo có sự khác nhau đáng kể giữa các quốc gia hoặc lãnh thổ.

Do đó, chúng tôi đã phát triển một mô hình “điều chỉnh sai lệch” nhằm giảm thiểu các sai số với cách thức hoạt động như sau.

Tỷ lệ các vụ bắt giữ liên quan đến ngà voi tại Hồng Kông trong giai đoạn 2004-2015

i

điều chỉnh sai lệch

Tỷ lệ thu giữ các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã có sự khác nhau đáng kể tại các địa điểm trong chuỗi buôn bán ngà voi. Tỷ lệ này ngoài việc phụ thuộc vào khối lượng ngà voi bất hợp pháp, còn bị tác động bởi nhiều yếu tố như tham nhũng, hiệu quả của luật pháp quốc gia, cũng như năng lực thực thi pháp luật của địa phương.

Tỷ lệ thu giữ thấp ở một quốc gia không nhất thiết có nghĩa là ngà voi bất hợp pháp không được đưa qua quốc gia đó. Ví dụ như số vụ thu giữ tại Hồng Kông  tăng từ 4 vụ năm 2005 lên 130 vụ năm 2015 là kết quả của việc tập trung thực thi pháp luật, lập hồ sơ và tăng cường các nỗ lực tình báo chứ không phải do tình trạng buôn bán bất hợp pháp gia tăng.

Để điều chỉnh các biến số này và đảm bảo tính chính xác về số liệu, từng quốc gia/lãnh thổ sẽ được chấm điểm về mức độ thực thi pháp luật, có tính đến các biện pháp chống tham nhũng được quốc tế công nhận, để đánh giá mức độ chính xác và khả năng các vụ ngà voi bất hợp pháp bị chính quyền địa phương thu giữ.

Bên cạnh điểm số về mức độ thực thi pháp luật, các quốc gia/lãnh thổ còn được đánh giá dựa trên mức độ báo cáo. Tiêu chí này đánh giá cả chất lượng dữ liệu được cung cấp (chẳng hạn như tính nhất quán của dữ liệu về trọng lượng và tình trạng ngà voi, số lượng mảnh/ngà voi bị thu giữ, nguồn gốc của lô hàng, phương thức vận chuyển và địa điểm thu giữ), cũng như hiệu quả và tính thường xuyên của báo cáo.

Dữ liệu ETIS trong giai đoạn 2007-2016 cho thấy  khoảng 50% hồ sơ không nêu rõ khối lượng, và một số khác chỉ đưa ra số liệu ước tính.

Điểm số kết hợp giữa mức độ báo cáo và mức độ thực thi pháp luật là hai phương pháp ETIS sử dụng nhằm khắc phục lỗ hổng trong dữ liệu và cung cấp bức tranh chính xác nhất có thể về thực trạng buôn bán ngà voi bất hợp pháp đang biến đổi từng ngày.

tin tức và báo cáo mới nhất liên quan đến ETIS

tham khảo tin tức, báo cáo và phân tích mới nhất liên quan đến ETIS, hoạt động bảo tồn voi và buôn bán ngà voi

báo cáo và tài liệu mới nhất

ETIS cung cấp thông tin về buôn bán và các vụ bắt giữa ngà voi để sử dụng trong nhiều ấn phẩm truyền thông của TRAFFIC. Tham khảo thông tin mới nhất liên quan đến bảo tồn voi và buôn bán ngà voi.

Truy cập thư viện để tham khảo toàn bộ các ấn phẩm truyền thông của TRAFFIC.