TRAFFIC Logo

 

Participants at the 2023 TRAFFIC Extended Leadership Team meeting in Cambridge

Participants at the 2023 TRAFFIC Extended Leadership Team meeting in Cambridge

i

  English 

đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi trên toàn cầu

TRAFFIC có hơn 130 nhân viên làm việc trên năm châu lục với mục tiêu chung là giảm áp lực của hoạt động buôn bán không bền vững lên đa dạng sinh học.

Nhóm chúng tôi bao gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Từ những nhà sinh học, nhà bảo tồn, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia truyền thông đến điều tra viên, tất cả chúng tôi đều nỗ lực đảm bảo hoạt động của TRAFFIC mang lại sự thay đổi lâu dài và cần thiết.

Một số nhân sự chủ chốt

TRAFFIC có hơn 130 nhân viên trên khắp thế giới, những người có những đóng góp quý báu cho hoạt động của chúng tôi. Dưới đây là danh sách một số nhân sự chủ chốt.

Senior Leadership Team

Andrea Diez de Sollano
Caroline Knightley
Chen Hin Keong
Melanie Heath
Richard Scobey
Saheed Adegbite
Sarah Vincent
Taye Teferi

Giám đốc các Văn phòng khu vực

Anastasiya Timoshyna
David Newton
Denis Mahonghol
Kanitha Krishnasamy
Merwyn Fernandes
Mikala Lauridsen
Shinichi Kawae
Trinh Nguyen
Xu Ling

Chuyên gia và cán bộ quản lý cao cấp toàn cầu

Gayle Burgess
Glenn Sant
James Compton
Paola Mosig Reidl
Renata Cao
Sabri Zain
Stephanie Pendry
Tom Osborn
Vasilis Tsipidis

Cơ hội nghề nghiệp

Hy vọng là bạn có thêm thông tin về chúng tôi, nếu bạn có mong muốn chung tay cùng chúng tôi hãy tìm hiểu các cơ hội để tham gia đội ngũ nhân viên toàn cầu của chúng tôi, làm việc vì mục tiêu hướng tới hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã bền vững.

TRAFFIC Cơ hội nghề nghiệp