TRAFFIC Logo

Wildlife Trade Specialists

Participants at the 2018 TRAFFIC Programme Partnership meeting in Bangkok

Participants at the 2018 TRAFFIC Programme Partnership meeting in Bangkok

i

đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi trên toàn cầu

TRAFFIC có hơn 130 nhân viên làm việc trên năm châu lục với mục tiêu chung là giảm áp lực của hoạt động buôn bán không bền vững lên đa dạng sinh học.

Nhóm chúng tôi bao gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Từ những nhà sinh học, nhà bảo tồn, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia truyền thông đến điều tra viên, tất cả chúng tôi đều nỗ lực đảm bảo hoạt động của TRAFFIC mang lại sự thay đổi lâu dài và cần thiết.

Steven Broad, Executive Director

Đội ngũ nhân viên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng giúp chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật cho thế giới về các chủ đề, mối đe dọa và giải pháp mới nhất trong hoạt động buôn bán động thực vật hoang dãSteven Broad, Giám đốc điều hành

Steven Broad, Executive Director

Một số nhân sự chủ chốt

TRAFFIC có hơn 130 nhân viên trên khắp thế giới, những người có những đóng góp quý báu cho hoạt động của chúng tôi. Dưới đây là danh sách một số nhân sự chủ chốt.

Đội ngũ lãnh đạo

Steven Broad
Marcus Phipps
Crawford Allan
Thomasina Oldfield
Emma Cooper
James Compton
Roland Melisch
Caroline Knightley
Nick Ahlers

Giám đốc các Văn phòng khu vực

Denis Mahonghol
Julie Thomson
David Newton
Xu Ling
Katalin Kecse-Nagy
Dr. Saket Badola
Tomomi Kitade
Kanitha Krishnasamy
Sarah Ferguson

Chuyên gia và cán bộ quản lý cao cấp toàn cầu

Gayle Burgess
Glenn Sant
Teresa Mulliken
Chen Hin Keong
Anastasiya Timoshyna
Melissa Matthews
Sabri Zain
Michelle Owen
Camilla Floros

Cơ hội nghề nghiệp

Hy vọng là bạn có thêm thông tin về chúng tôi, nếu bạn có mong muốn chung tay cùng chúng tôi hãy tìm hiểu các cơ hội để tham gia đội ngũ nhân viên toàn cầu của chúng tôi, làm việc vì mục tiêu hướng tới hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã bền vững.

TRAFFIC Cơ hội nghề nghiệp