TRAFFIC Logo

 

Log stockpile along the main road into Douala, Cameroon. Photo: TRAFFIC / A. Walmsley

giảm xuất khẩu gỗ bất hợp pháp từ Cameroon và Việt Nam

Log stockpile along the main road into Douala, Cameroon. Photo: TRAFFIC / A. Walmsley

i

  English 

bảo vệ rừng Châu Phi bằng việc khai thác, buôn bán gỗ bền vững

Trung Quốc là nước nhập khẩu gỗ lớn nhất trên thế giới, với số lượng gỗ được trung chuyển qua Việt Nam có nguồn gốc từ các quốc gia Châu Phi như Cameroon và Cộng hòa Công gô ngày càng gia tăng.

Nguồn gỗ dồi dào ở các cánh rừng nhiệt đới Trung Phi đã dẫn đến sự bùng nổ thương mại gỗ, cùng với đó nổi lên các vấn đề về tuân thủ pháp luật. Phương thức hoạt động của các công ty Trung Quốc trong chuỗi thương mại dù vô tình hay hữu ý đều gây ảnh hưởng xấu, đe dọa đa dạng sinh học hoặc tước đi nguồn sinh kế tiềm năng cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.

48,72 triệu

mét khối gỗ tròn đã được nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2016

Chen Hin Keong Senior Advisor – Forest Governance and Trade

Người khai thác gỗ thường không nhận ra họ đang vi phạm pháp luật, chính vì vậy chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo và cung cấp các công cụ để hỗ trợ việc tuân thủ pháp luật trở nên dễ dàng hơn

Chen Hin Keong Senior Advisor – Forest Governance and Trade

Phương pháp tiếp cận

TRAFFIC hợp tác với các công ty trong suốt chuỗi cung ứng gỗ nhằm hỗ trợ và hướng dẫn các bên liên quan chuyển đổi hoạt động theo hướng bền vững và hợp pháp. Có thể kể đến các dự án như:

  • Doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Trung Phi – làm việc dựa trên các cam kết bền vững, đồng thời đào tạo cho các nhân viên ở Cameroon, Cộng hòa Công gô và Trung Quốc
  • Hải quan Trung Quốc và Việt Nam – xây dựng tài liệu hướng dẫn pháp lý và tổ chức các buổi tập huấn nhằm trang bị cho nhân viên hải quan kiến thức nhằm ngăn chặn và nhận dạng hành vi buôn bán gỗ trái phép
  • Các tổ chức lâm nghệp ở Trung Phi – cung cấp cho cộng đồng dân cư sống gần khu vực rừng kiến thức và công cụ pháp lý để thu lợi nhuận từ quản lý rừng bền vững và hợp pháp
  • Các cơ sở đào tạo tại Trung Quốc – lồng ghép các nội dung đào tạo về pháp lý liên quan đến buôn bán gỗ vào các cơ sở đào tạo hải quan tại Trung Quốc

Hướng dẫn pháp lý

Đẩy mạnh hướng dẫn pháp lý và cung cấp chương trình đào tạo liên quan cho các doanh nghiệp gỗ cũng như nhân viên hải quan tại các nước xuất khẩu và nhập khẩu gỗ là giải pháp then chốt để phòng tránh buôn bán gỗ trái phép.

TRAFFIC đang xây dựng các bộ sổ tay hướng dẫn pháp lý cho cho những doanh nghiệp hoạt động tại Cameroon, Cộng hòa Công gô, Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi bộ sổ tay được thiết kế riêng cho từng quốc gia, dựa trên cơ sở pháp lý của Thỏa thuận Đối tác Tự nguyện. Bên cạnh đó, TRAFFIC cũng tổ chức các sự kiện và chương trình đào tạo nhằm giúp họ tuân thủ đúng luật pháp quốc gia và quốc tế.

Năm 2018, TRAFFIC đã xây dựng một bộ hướng dẫn pháp lý cho hải quan, đồng thời tiếp tục phát triển một số công cụ hỗ trợ liên quan. Để biết thêm chi tiết, mời tham khảo các tài liệu hướng dẫn có sẵn và các tài liệu tóm tắt liên quan dưới đây.

Guidelines for verifying timber legality for customs (English)
Guidelines for verifying timber legality for customs (English)
Cameroon timber trade legality training <b>MANUAL</b> (English)
Cameroon timber trade legality training MANUAL (English)
Cameroon timber trade legality training <b>MANUAL</b> (Français)
Cameroon timber trade legality training MANUAL (Français)
Cameroon timber trade legality training manual <b>BRIEFING</b> (French)
Cameroon timber trade legality training manual BRIEFING (French)
Cameroon timber trade legality training manual <b>BRIEFING</b> (English)
Cameroon timber trade legality training manual BRIEFING (English)

cảm ơn bạn

Dự án này được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Anh.