TRAFFIC Logo

 

Baobab fruit is a viable source of sustainable income for local communities. We're working with organisations in Zimbabwe to implement sustainable harvesting operations that benefit local harvesters

promoting sustainable trade our projects working towards responsible, equitable, and legal wildlife trade

Baobab fruit is a viable source of sustainable income for local communities. We're working with organisations in Zimbabwe to implement sustainable harvesting operations that benefit local harvesters

i

  English 

keeping wildlife trade at sustainable levels

Hundreds of millions of people depend on wildlife trade for a living, with hundreds of millions more consuming wildlife products and ingredients on a daily basis.

Whether fish, timber, animal, or plant products, the trade and consumption of wildlife is at the heart of global economies. Unfortunately, all too often wildlife trade is conducted in a way that threatens the survival of species in the wild, damages precious ecosystems, and/or impacts negatively on the livelihoods of the people who depend on them.

the solution

... is complex. But there is hope for a world of sustainable wildlife trade.

We're taking a holistic approach to the situation by addressing the many barriers to sustainable trade across fisheries, forestry, and medicinal sectors. We've identified urgent markets and regions needing attention and our projects are working in target areas to ensure that the benefits of sustainable, ethical wildlife trade are shared throughout supply chains.

This includes supporting enforcement agencies in identifying illegal or unsustainable trade, engaging governments and international conventions to strengthen wildlife trade laws, and encouraging consumers to make sustainable choices in what they buy.

a selection of our projects promoting sustainable trade

Deforestation is a key driver of climate change and biodiversity loss.

We’re continuing our mission to foster sustainable timber trade with a new project working in China, Viet Nam, and the Congo Basin – a pivotal supply chain for tropical timber.

more about the project

FairWild

Thúc đẩy việc sử dụng hợp pháp và bền vững các nguyên nhiên liệu từ thực vật hoang dã.

Khoảng 30.000 loài thực vật ngoài gỗ được sử dụng làm thuốc và hương liệu, trong số đó có 3.000 loài được buôn bán trên toàn cầu. Với rất nhiều công dụng như làm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, dược phẩm hay đồ uống, thực vật hoang dã đóng vai trò quan trọng nhưng lại thường không được chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Quỹ FairWild hướng dẫn các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực vật hoang dã áp dụng các phương pháp khai thác bền vững và kinh doanh có đạo đức.

Tìm hiểu thêm

Sáng kiến ​​Cá mập và Cá đuối toàn cầu

Mục tiêu của GSRI là đến năm 2025, tình trạng bảo tồn toàn cầu của cá mập và cá đuối được cải thiện; ngăn chặn sự suy giảm của loài, giúp chúng thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng và tăng cường các cam kết bảo tồn trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm

Wild at Home

The Wild at Home project aims to bring important wild plant ingredients to light and support the uptake of good sourcing practices in wild-harvested supply chains. 

Wild at Home

Sustainable and equitable Jatamansi trade from Nepal

Wild-harvested medicinal and aromatic plants (MAPs) underpin Nepal’s traditional medicine systems and provide a critical source of income for low income rural communities.

Key to ensuring the longevity of Nepal's Jatamansi trade is the implementation of sustainable trade practices and resource management.

jatamansi in Nepal

Reducing illegal timber exports from Cameroon and Viet Nam

This project seeks to address the ongoing impact of an explosion in consumer demand for tropical timber in East Asia, particularly from Chinese and other international markets.

We're developing training courses and materials for frontline customs officers, timber operators, and local communities to protect Congo Basin rainforests from unsustainable or illegal practices.

more about the project

LENA

Dự án Kinh tế Địa phương và Bảo tồn Thiên nhiên ở khu vực Danube

Dự án LENA là một ví dụ điển hình về cách kết hợp giữa hoạt động bảo tồn động, thực vật hoang dã, cung cấp sinh kế thay thế và phát triển con người bền vững

Tìm hiểu thêm

RAFT

The Responsible Asia Forestry and Trade (RAFT) project is a collaborative approach towards sustainable forest management and timber trade.

RAFT is a partnership of seven leading organisations, working together to build the capacity of countries, businesses, and communities in Asia Pacific to practice legal and sustainable forest management and trade.

more about RAFT

ReTTA

Dự án Giảm các mối đe dọa thương mại đối với động, thực vật hoang dã và hệ sinh thái của Châu Phi hoạt động với mục tiêu xác định các xu hướng trong thương mại bất hợp pháp hoặc không bền vững đồng thời hỗ trợ xây dựng các giải pháp quốc gia và quốc tế để bảo vệ động, thực vật hoang dã.

ReTTA

other areas of our work