TRAFFIC Logo

 

Các ấn phẩm truyền thông khác Các báo cáo từ trước năm 2007, tờ thông tin về loài, bản tin cũ và các tư liệu khác

Các ấn phẩm truyền thông khác

Hệ thống lưu trữ của chúng tôi có một số ấn phẩm truyền thông và báo cáo từ trước năm 2007, cũng như các tờ thông tin, bản tin và tư liệu trước đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và tải về tại đây:

(lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm bằng các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

The cooperative working group on bird trade: findings and recommedations

Published: 11 Tháng sáu 1990

download (2.8 MB pdf)

Summary of Responses to the "Fish and Wildlife Service Wildlife Trade Questionnaire"

Published: 01 Tháng sáu 1990

(June 1990). 17pp No PDF available: contact for more details

Neotropical Psittacines in Trade

Published: 01 Tháng tư 1990

Published April 1990.. 25pp. No PDF available: contact for more details

Trade in Plants and Animals: Law and Practice

Published: 01 Tháng một 1990

Trade in Plants and Animals: Law and Practice. Report no.7. Drs. Hans Brouwer. (1990). 58pp. (Dutch edition). Workshop, implementation and enforcement of the Washington Convention (CITES) in the Netherlands.

Trade in Plants and Animals: Law and Practice. Report no.7A. Drs. Hans Brouwer. (1990). 35pp. (Dutch edition). Workshop, introduction and discussions.

No PDF available: contact for more details

Parrots in the Netherlands: Trade and Breeding

Published: 01 Tháng một 1990

Arnold van Kreveld. (1990). 78pp. No PDF available: contact for more details

Exportaciones de Psittaciformes de la República Argentina (AÑO 1987) (Export of Psittaciformes from the Republic of Argentina)

Published: 01 Tháng tám 1989

Adrián Azpiroz, Juan S. Villalba-Macías. (August 1989). 21pp. (Spanish edition). No PDF available: contact for more details

Bulb Propagation and Trade Study

Published: 01 Tháng bảy 1989

Phase II. Sara Oldfield, Wildlife Trade Monitoring Unit, WCMC. (July 1989). 106pp. No PDF available. Contact for more details

Application de la Convention de Washington en Polynesie-Francais

Published: 01 Tháng một 1989

(1989) TRAFFIC (France) Gwenola le Serrec

download (1.6 MB pdf)

Diagnóstico y Recomendaciones sobre la Administración de Recursos Silvestres en Argentina: La Década Reciente, (un análisis sobre la administración de la fauna terrestre)

Published: 01 Tháng mười một 1988

(Diagnosis and Recommendations on the Administration of Wildlife Resources in Argentina: The Last Decade, (an analysis on the administration of land fauna) by Juan X. Gruss & Tomas Waller. (November 1988). 113pp. (Spanish edition). No PDF available: contact for more details

Non-Human Primates in the Netherlands

Published: 19 Tháng tám 1988

A survey of import and export, ownership and use.

download (3.0 MB pdf)