TRAFFIC Logo

 

Các ấn phẩm truyền thông khác Các báo cáo từ trước năm 2007, tờ thông tin về loài, bản tin cũ và các tư liệu khác

Các ấn phẩm truyền thông khác

Hệ thống lưu trữ của chúng tôi có một số ấn phẩm truyền thông và báo cáo từ trước năm 2007, cũng như các tờ thông tin, bản tin và tư liệu trước đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và tải về tại đây:

(lưu ý rằng các ấn phẩm truyền thông của chúng tôi chỉ có thể được tìm kiếm bằng các từ khóa và thuật ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc thuật ngữ khoa học)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN HIỆP ĐỊNH - VPA/FLEGT - KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG GỖ VÀ NHẬN DẠNG GỖ CHO CÔNG CHỨC KIỂM LÂM VÀ HẢI QUAN Thực

Published: 15 Tháng mười 2021

Tài liệu này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các quy định pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan có liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ, các kiến thức, kỹ thuật cơ bản về nhận dạng gỗ như cách lấy mẫu để nhận biết được một số loại gỗ thường nhập phổ biến.

Tài liệu được phát triển với sự hỗ trợ từ Dự án Hỗ trợ thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam do Bộ Kinh tế và Hợp tác Phát triển CHLB Đức (BMZ) và Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) đồng tài trợ và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).

download (6.3 MB pdf)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN HIỆP ĐỊNH - VPA/FLEGT - KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG GỖ VÀ NHẬN DẠNG GỖ CHO CÔNG CHỨC KIỂM LÂM VÀ HẢI QUAN Thực

Published: 15 Tháng mười 2021

Tài liệu này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các quy định pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan có liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ, các kiến thức, kỹ thuật cơ bản về nhận dạng gỗ như cách lấy mẫu để nhận biết được một số loại gỗ thường nhập phổ biến.

Tài liệu được phát triển với sự hỗ trợ từ Dự án Hỗ trợ thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam do Bộ Kinh tế và Hợp tác Phát triển CHLB Đức (BMZ) và Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) đồng tài trợ và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).

download (5.2 MB pdf)

TRAFFIC Post, India Office Newsletter

Published: 01 Tháng bảy 2014

Combined issues 21-30. (July 2014 onwards)

download (19.4 MB pdf)

TRAFFIC Post, India Office Newsletter

Published: 01 Tháng ba 2014

Combined issues 11-20 (March 2011-March 2014)

download (13.6 MB pdf)

Tiger Chronicles Chinese issues

Published: 31 Tháng mười hai 2013

Combined Chinese language 2013 issues

download (2.2 MB pdf)

African Rhinos - the facts

Published: 08 Tháng mười 2013

Rhinos once roamed the plains of Africa in their thousands. They have been brought back from the brink of extinction before but sadly once again they are hanging by a thread. WWF and TRAFFIC are working to save these magnificent creatures

download (383 KB pdf)

The TRAFFIC Report

Published: 01 Tháng năm 2013

Newsletter produced by TRAFFIC's North America office. Combined issues from July 2002 to May 2013. 

May 2013
September 2012
March 2012
March 2011
September 2010
Volume 8 Number 1 (August 2009)
Volume 7 Number 2 (December 2008)
Volume 7 Number 1 (July 2008)
Volume 6 Number 2 (English and Spanish) (December 2007) 
Volume 6 Number 1 (English and Spanish) (March 2007)
Volume 5 Number 1 (English and Spanish) (May 2006)
Volume 4 Number 1 (August 2005)
Volume 3 Number 2 (English and Spanish) (December 2004)
Volume 3 Number 1 (English and Spanish) (May 2004)
Volume 2 Number 1 (English and Spanish) (January 2003)
Volume 1 Number 1 (July 2002)

download (12.7 MB pdf)

Shutting down the rhino horn trade - Factsheet

Published: 16 Tháng tư 2013

The survival of the rhino is hanging by a thread. Increasing demand from Asia, and especially Viet Nam, is driving a poaching crisis on the African continent with poaching levels in South Africa having risen by a staggering 5000% just between 2007 and 2011. WWF and TRAFFIC, as part of the global Illegal Wildlife Trade Campaign, are working in Viet Nam to help save the rhino from extinction.

download (389 KB pdf)

TRAFFIC's engagement in the fight against illegal trade in elephant ivory

Published: 10 Tháng tư 2013

download (424 KB pdf)

Behaviour Change We Can Believe In: Towards A Global Demand Reduction Strategy for Tigers

Published: 11 Tháng chín 2012

This paper discusses why conservationists need to explore new approaches to understanding and influencing the behaviours that are driving consumer demand for Tiger and other products, and examines tools and models that can address the underlying drivers of these behaviours.

download (526 KB pdf)