TRAFFIC Logo

 

Súng tự chế thu giữ từ những kẻ săn trộm ở Công viên Quốc gia Dja, Cameroon © A. Walmsley / TRAFFIC

Sáng kiến Chống Tội phạm Động, thực vật Hoang dã Hợp tác cùng chống lại tội phạm động, thực vật hoang dã trong suốt chuỗi vận chuyển trái phép

Súng tự chế thu giữ từ những kẻ săn trộm ở Công viên Quốc gia Dja, Cameroon © A. Walmsley / TRAFFIC

i

  English 

Ngăn chặn chuỗi cung ứng buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã

Sáng kiến ​​Chống Tội phạm Động thực vật Hoang dã (WCI) là hợp tác chiến lược giữa TRAFFIC và WWF bắt đầu từ năm 2014 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng săn trộm toàn cầu – điều đã và đang đe dọa không chỉ những thành công hoạt động bảo tồn đạt được qua nhiều thập kỷ mà còn đe doạ sự tồn tại của rất nhiều loài động, thực vật hoang dã.

Sự tham gia của các nhóm tội phạm lớn, xuyên quốc gia trong hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã bất hợp pháp đang tăng nhanh chưa từng thấy, gây ra mối đe dọa ngày càng lớn không chỉ đối với thế giới tự nhiên, mà còn đối với an ninh, luật pháp, sự phát triển bền vững và sự thịnh vượng của cộng đồng địa phương.

Crawford Allan, Senior Director for Wildlife Crime

WCI đánh dấu mốc phát triển trong việc ứng phó với tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã, đồng thời thể hiện sự thích ứng và đổi mới để phù hợp với xu hướng của thế giới

Crawford Allan, Senior Director for Wildlife Crime

bốn trọng tâm của WCI

WCI hoạt động trong tất cả các mắt xích trong chuỗi cung ứng động, thực vật hoang dã bất hợp pháp, từ săn trộm, buôn bán và tiêu thụ. Sáng kiến thúc đẩy việc áp dụng và thực hiện hiệu quả các quy định, chính sách quốc tế.

Trọng tâm của sáng kiến là thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các thách thức hiện nay liên quan đến tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã, bao gồm hỗ trợ thực thi pháp luật hiệu quả hơn, phát triển các sáng kiến ​​thay đổi hành vi và phối hợp với cơ quan tình báo để "theo dõi dòng tiền". Các hoạt động được thiết kế để thúc đẩy sự thay đổi dài hạn trong chính phủ, doanh nghiệp và người sử dụng dựa trên bốn trọng tâm chính.

HỔ Panthera tigris © Martin Harvey / WWF

i

CHẤM DỨT NẠN SĂN TRỘM

tăng cường quản lý động, thực vật hoang dã, bao gồm việc quản lý thông qua các cộng đồng địa phương hay trong tự nhiên

CHẤM DỨT NẠN BUÔN BÁN

thúc đẩy hành động nhằm phát hiện và ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã

CHẤM DỨT VIỆC MUA BÁN

khuyến khích các sáng kiến ​​để giảm nhu cầu của người sử dụng

CHÍNH SÁCH QUỐC TẾ

áp dụng linh hoạt các biện pháp ứng phó trên cơ sở chính sách cấp quốc tế để tạo điều kiện và duy trì cuộc chiến chống tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã

Đánh giá thường niên của WCI năm 2018

Phần lớn những kết quả đạt được của WCI đều được diễn  ra một cách thầm lặng: thực hiện nghiên cứu, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và làm việc với các đối tác phi truyền thống như các tổ chức tài chính và công ty vận tải.

Annual Review 2018

Đánh giá thường niên của WCI năm 2017

Đánh giá thường niên năm 2017 cung cấp thông tin sơ lược về các hoạt động của WCI, đo lường ​​tác động của các sáng kiến đối với tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã và xem xét các hành động tiềm năng cho tương lai.

Annual Review 2017

Đánh giá thường niên của WCI năm 2016

Đánh giá thường niên năm 2016 được thực hiện sau hai năm triển khai Sáng kiến, bắt đầu bằng việc thông qua nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc chống lại nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã.

Annual Review 2016

Đánh giá thường niên của WCI năm 2015

Sau một năm hoạt động, sáng kiến đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Tóm tắt sáng kiến ​​WCI

Tìm hiểu khuôn khổ, mục tiêu và bối cảnh ban đầu của WCI khi ra mắt vào năm 2014.

Tóm tắt sáng kiến ​​WCI