TRAFFIC Logo

 

A Cheetah lazing on a small outcrop in Masai Mara, Kenya © Harish Segar / WWF

Các văn phòng và hoạt động ưu tiên Các hoạt động, dự án và ưu tiên của chúng tôi

A Cheetah lazing on a small outcrop in Masai Mara, Kenya © Harish Segar / WWF

i

  English 

tổng quan về hoạt động chúng tôi tại các châu lục

Ngoài trụ sở chính tại Vương quốc Anh, TRAFFIC hoạt động tại 15 quốc gia trên khắp năm châu.

Địa điểm làm việc gần các chính phủ, tổ chức, cơ quan, các nhóm và cộng đồng địa phương là yếu tố quan trọng để tối đa hóa tác động bảo tồn. Tìm hiểu về các ưu tiên, dự án và quan hệ đối tác của chúng tôi tại các văn phòng khu vực dưới đây.

David Newton, Director - East/Southern Africa

Các ưu tiên và hoạt động của từng khu vực được xây dựng dựa trên chiến lược bảo tồn tổng thể, giúp chúng tôi đạt được tác động tối đa trong các lĩnh vực mong muốn

David Newton, Director - East/Southern Africa