TRAFFIC Logo

 

Những kẻ buôn bán động, thực vật hoang dã lợi dụng các hình thức vận tải hợp pháp qua đường biển, đường hàng không để vận chuyển hàng hóa trái phép trên khắp các châu lục

Sáng Kiến Đối Tác Nhằm Giảm Cơ Hội Vận Chuyển Bất Hợp Pháp Các Loài Nguy Cấp Của USAID (ROUTES)

Những kẻ buôn bán động, thực vật hoang dã lợi dụng các hình thức vận tải hợp pháp qua đường biển, đường hàng không để vận chuyển hàng hóa trái phép trên khắp các châu lục

i

  English 

Động, thực vật hoang dã bất hợp pháp thường được vận chuyển qua một quãng đường dài từ quốc gia nguồn đến các thị trường tiêu thụ. Những kẻ buôn bán động, thực vật hoang dã bất hợp pháp lợi dụng sự kết nối giao thông giữa các quốc gia trên thế giới, thị trường trực tuyến và các lỗ hổng trong thực thi pháp luật để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện.

Sáng kiến ROUTES của USAID gắn kết sự tham gia của doanh nghiệp vận tải, hậu cần, các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức bảo tồn, giới học thuật và các nhà tài trợ để cùng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã. Chính sự liên kết này đã tạo thành yếu tố quan trọng trong nỗ lực chung của quốc tế nhằm giải quyết nạn săn trộm động, thực vật hoang dã và các hoạt động tội phạm có liên quan trên toàn thế giới.

45% động, thực vật hoang dã bị buôn lậu qua đường hàng không

đặt trong hành lý của hành khách

Six years of the Partnership made the aviation industry better placed than ever to help combat wildlife trafficking. Watch a summary of ROUTES' achievements.

ROUTES: From Take Off to Touch Down
Play

ROUTES: From Take Off to Touch Down

Mục tiêu của Sáng kiến ROUTES là ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã lợi dụng chuỗi cung ứng vận chuyển hợp pháp.

ROUTES là sáng kiến đối tác mang tính đổi mới và đột phá, vận động các tổ chức bảo tồn quốc tế, các nhà tài trợ, các chính phủ và ngành vận tải và hậu cần cùng tham gia hợp tác dài hạn nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã lợi dụng chuỗi cung ứng vận chuyển hợp pháp. Sáng kiến ROUTES hỗ trợ ngành vận tải thông qua việc cung cấp các dữ liệu phân tích quan trọng, trang bị cho nhân viên trong ngành các công cụ và thông tin cần thiết, nâng cao nhận thức của khách hàng và nhân viên, đồng thời lồng ghép các giải pháp giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi trái pháp luật trong các chính sách của công ty.

Michelle Owen

Tội phạm lợi dụng các hình thức vận chuyển thương mại để chuyên chở các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã. Nhân viên vận tải đóng một vai trò quan trọng giúp hỗ trợ thực thi pháp luật thông qua việc xác định và báo cáo các hành vi nghi ngờ là buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã.

Philippa Dyson, Monitoring and Evaluation Officer

Cách thức ROUTES hoạt động để chống lại nạn buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã

tham gia và hỗ trợ

Dữ liệu và nguồn lực có ý nghĩa thiết yếu nhằm hỗ trợ ngành vận tải ngăn chặn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã. ROUTES đang hợp tác với các nhà lãnh đạo trong các ngành này để xây dựng dữ liệu mới về buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã và giúp tăng cường các chính sách và giao thức trong lĩnh vực giao thông để lồng ghép các biện pháp chống buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã trong các quy định hiện có.

Tìm hiểu thêm thông tin

nâng cao nhận thức

Ngành vận tải và các cán bộ hoạt động trong ngành này có vai trò quan trọng trong việc phòng chống hành vi buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã. ROUTES hợp tác nhằm nâng cao nhận thức của ngành vận tải và hỗ trợ hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp về nạn buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã. Những nỗ lực này thu hút sự quan tâm của nhân viên, cung cấp thêm kiến thức cho các doanh nghiệp.

Tham khảo tài liệu nâng cao nhận thức

Hội thảo tập huấn và các nguồn lực

Các hội thảo tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã mang lại những lời ích thiết thực cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải. ROUTES đang nỗ lực cung cấp thông tin và đào tạo nhân viên ở các điểm nóng diễn ra hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã. Sáng kiến cũng hợp tác xây dựng tài liệu để cán bộ trong lĩnh vực giao thông có thể lồng ghép trong các chương trình đào tạo.

Tham khảo tài liệu đào tạo

thao khảo thêm thông tin về ROUTES

Thông tin khác về Sáng kiến ROUTES và các nguồn lực sẵn có cho ngành hàng không giúp ngăn chạn nạn buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã có thể được tìm thấy trên trang web của ROUTES.

ROUTES
Play

ROUTES

How Aviation Staff Can Help Stop the Illegal Wildlife Trade

tin tức và các báo cáo liên quan đến ROUTES

tham khảo các tin tức và các ấn phẩm gần đây về công việc của chúng tôi trong Sáng kiến ROUTES hoặc tham khảo tin tức mới đăng tải trên các phương tiện truyền thông trên trang ROUTES dưới đây.

Mục Báo Chí

Các báo cáo và tư liệu mới nhất

Các giáo trình đào tạo, tài liệu về nâng cao nhận thức và giám sát các tuyến thương mại là một phần trong nỗ lực ứng phó với nạn buôn lậu động, thực vật hoang dã của ROUTES. Tham khảo các tư liệu mới nhất tại đây.

Truy cập thư viện của chúng tôi để tham khảo toàn bộ các ấn phẩm truyền thông của TRAFFIC.

Các thành viên trong Sáng kiến ROUTES