TRAFFIC Logo

 

The landscape of a training event for wild harvesters near Ban Nada Cho Don in Bac Kan province, Viet Nam

Nâng cao năng lực quản lý và dòng lợi nhuận từ các sản phẩm cây dược liệu tự nhiên tại Việt Nam

The landscape of a training event for wild harvesters near Ban Nada Cho Don in Bac Kan province, Viet Nam

i

Published 31 Tháng tám 2018

  English 

Hà Nội, Việt Nam, ngày 31 tháng 08 năm 2018 – Hôm nay, Tổ chức TRAFFIC đã công bố báo cáo về những kết quả đã đạt được của Dự án thu hái bền vững cây dược liệu tự nhiên được thực hiện trong vòng 3 năm tại tỉnh Bắc Kạn, trong đó phải kể đến việc Dự án đã góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ dân thu hái cây dược liệu lên đến 30%.

Tổ chức TRAFFIC công bố báo cáo về các kết quả gặt hái được từ Sáng kiến thu hái dược liệu tự nhiên tại Việt Nam

Report author(s):
Rosa A. Indenbaum, Anastasiya Timoshyna, and Aaron Lotz

Publication date:
August 2018


Notes:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Amanda Quinn, Cán bộ Truyền thông Văn phòng Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam
Email:

Thông tin về Tổ chức quốc tế TRAFFIC
Mục tiêu hoạt động của TRAFFIC là đảm bảm hoạt động thương mại động thực vật tự nhiên không phải là mối đe dọa với công tác bảo tồn thiên nhiên. Tổ chức Quốc tế TRAFFIC là đối tác trọng yếu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF). www.traffic.org


About the Darwin Initiative

Funded by the UK Government through the Darwin Initiative.

The Darwin Initiative is a UK government programme with a focus on biodiversity projects.