TRAFFIC Logo

Wildlife Trade Specialists

Consumer demand for rhino, elephant, and pangolin products in Viet Nam

Published 21 Tháng mười một 2018

  English 

Download report

New study sheds light on illegal wildlife consumers in Viet Nam

Hanoi, Viet Nam, 14th Dec 2018A new study provides insights on consumption patterns for rhino, elephant, and pangolin products Viet Nam. The research, funded by USAID, will guide the design and implementation of demand reduction interventions to Vietnamese consumers. 

Consumer Demand for Rhino, Elephant, and Pangolin Products in Vietnam

Report author(s):
Globescan

Publication date:
November 2018

About USAID

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiên phong trong việc thực hiện các nỗ lực phát triển và nhân đạo quốc tế của Chính phủ Mỹ giúp cứu tính mạng, giảm đói nghèo, thúc đẩy quản trị dân chủ,  hỗ trợ cộng đồng chủ động và bền vững trong mưu sinh.