TRAFFIC Logo

 

Calling for Compassion: Countering Vietnam's songbird demand with Buddhist philosophy

Published 08 Tháng sáu 2021

  English 

Góc nhìn của Phật giáo đối với thú nuôi chim cảnh

Nhu cầu nuôi chim cảnh tại Việt Nam đã và đang đe dọa sự sinh tồn của nhiều loài chim biết hót trong tự nhiên. Đứng trước thực trạng đó, Tổ chức TRAFFIC đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong một dự án nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ chim hoang dã trong cộng đồng Phật tử. 

Calling for Compassion: Countering Vietnam's songbird demand with Buddhist philosophy

Report author(s):
TRAFFIC

Publication date:
June 2021