TRAFFIC Logo

 

Silver-eared Mesias for sale in Ha Noi © James Eaton / TRAFFIC

Nghiên cứu mới cho thấy tình trạng buôn bán chim tự do tại Việt Nam

Silver-eared Mesias for sale in Ha Noi © James Eaton / TRAFFIC

i

Published 21 Tháng chín 2017

  English 

Nghiên cứu mới cho thấy tình trạng buôn bán chim tự do tại Việt Nam

Việt Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2017—Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng hoạt động buôn bán chim hoang dã tại Việt Nam đang thiếu sự giám sát và có thể gây nguy hại đến các quần thể ngoài tự nhiên. Khảo sát được tiến hành trong ba ngày vào tháng 4/2016. Qua đó, các nhà nghiên cứu đến từ TRAFFIC đã phát hiện 8047 cá thể chim thuộc 115 loài bị bày bán tại 52 cửa hàng ở hai thành phố lớn nhất nước: Hà Nội and Thành phố Hồ Chí Minh.

Caged in the city

Report author(s):
James A. Eaton, Minh D. T. Nguyen, Madelon Willemsem, Jessica Lee, Serene C. L. Chng

Publication date:
September 2017