TRAFFIC Logo

 

Participants and (right), signing of an MoU between TRAFFIC and the Quang Ninh business association © TRAFFIC

Participants and (right), signing of an MoU between TRAFFIC and the Quang Ninh business association © TRAFFIC

i

Published 17 Tháng năm 2019

  English 

Lãnh đạo Quảng Ninh thảo luận về kế hoạch quản lý và bảo vệ động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2019  — Hôm nay, các lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tham gia buổi Hội thảo “Xây dựng mạng lưới, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” nhằm thảo luận về các giải pháp để giải quyết vấn nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương.


Lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban tỉnh, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp và đại diện Mạng lưới giám sát động, thực vật hoang dã – Tổ chức TRAFFIC - đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo đã cùng lắng nghe những thông tin cập nhật về tình hình buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã và chia sẻ các giải pháp khả thi nhằm ngăn chặn hoạt động phi pháp này trong mối tương quan với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Chính, Tư vấn - Giảng viên cao cấp, Ban chấp hành Câu lạc bộ giảng viên khởi sự và tăng cường khả năng kinh doanh cho biết: “Quảng Ninh đã đạt được sự tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, tuy nhiên hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã vẫn đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Hội thảo là cơ hội để các bên liên quan trao đổi về nội dung này và thể hiện sự quyết tâm và sẵn sàng của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân trong việc đấu tranh chống lại nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã được thông tin về tình hình buôn bán trái phép động, thực vật hoang đã và đang diễn ra tại Quảng Ninh – địa phương giáp danh biên giới với Trung Quốc với Vịnh Hạ Long là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch. Theo khảo sát của Tổ chức TRAFFIC, hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã vẫn đang diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh với người mua chủ yếu là khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Hội thảo, Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trình bày về các cách thức và giải pháp hiệu quả mà doanh nghiệp có thể triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã trong đó bao gồm việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử và/hoặc chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có lồng ghép các nội dung về bảo vệ động, thực vật hoang dã. Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường mà còn góp phần thu hút thêm nhiều khách hàng cho doanh nghiệp. Nhiều trường hợp của các doanh nghiệp điển hình sau khi tiên phong áp dụng các giải pháp này đã đạt được nhiều kết quả tích cực cũng được giới thiệu trong Hội thảo. 

“Cơ hội và tiềm năng để các doanh nghiệp mong muốn thưc hiện các sáng kiến bảo tồn thiên nhiên hoang dã là rất lớn. Những hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội và môi trường mà còn đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích cụ thể khác điển hình như sự gia tăng về số lượng khách hàng quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên hoang dã sẽ tìm đến các dịch vụ/hàng hóa của doanh nghiệp”. 

Tổ chức TRAFFIC khuyến khích các đại biểu tham dự Hội thảo thảo luận và đề xuất các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi không sử dụng trái phép các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã mà họ thấy hiệu quả và phù hợp khi áp dụng trong thực tế, để từ đó xây dựng một lối sống xã hội nói không với động, thực vật hoang dã. Lãnh đạo và doanh nhân Quảng Ninh là những hình mẫu tiên phong truyền cảm hứng và hỗ trợ lan tỏa thông điệp thay đổi hành vi đối với toàn xã hội. Mục tiêu cuối cùng là góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong việc đấu tranh chống lại buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã – là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm và bền vững của ngành du lịch Quảng Ninh.

Hội thảo đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức TRAFFIC và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, là cơ sở cho cơ chế phối hợp giữa hai tổ chức trong việc ngăn chặn các hành vi buôn bán và sử dụng trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã tại Quảng Ninh. Theo Thỏa thuận này, Tổ chức TRAFFIC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và triển khai các chính sách trách nhiệm xã hội có lồng ghép các nội dung về bảo vệ động, thực vật hoang dã. 
Hội thảo do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Dự án Wildlife TRAPS.


Giới thiệu về Wildlife TRAPS

The USAID-funded Wildlife Trafficking, Response, Assessment and Priority Setting (Wildlife TRAPS) Project is an initiative that is designed to secure a transformation in the level of co-operation between an international community of stakeholders who are impacted by illegal wildlife trade between Africa and Asia. The project is designed to increase understanding of the true character and scale of the response required, to set priorities, identify intervention points, and test non-traditional approaches with project partners.

About TRAFFIC

TRAFFIC is a leading non-governmental organisation working to ensure that trade in wild species is legal and sustainable, for the benefit of the planet and people.