TRAFFIC Logo

Wildlife Trade Specialists

Leopard Shark Triakis semifasciata

Cơ hội nghề nghiệp tìm hiểu cơ hội tham gia đội ngũ bảo tồn toàn cầu của chúng tôi

Leopard Shark Triakis semifasciata

i

mong muốn được hành động vì động thực vật hoang dã?

Tổ chức của chúng tôi đang phát triển rất nhanh cùng với quá trình mở rộng phạm vi hoạt động bảo tồn trên toàn cầu.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt tình và tâm huyết, những người có cùng chung đam mê gìn giữ thế giới tự nhiên và mong muốn hỗ trợ chúng tôi đạt được các mục tiêu bảo tồn. Chúng tôi luôn muốn lắng nghe bạn, không phụ thuộc vào trình độ kiến thức hay kinh nghiệm của bạn. Hãy tìm hiểu danh sách các vị trí còn trống của chúng tôi dưới đây.

Caroline Knightley, Global Human Resources Manager

Đội ngũ nhân viên TRAFFIC rất năng động, đam mê và đa dạng, cùng với kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực

Caroline Knightley, Global Human Resources Manager

vị trí cần tuyển dụng

Senior Officer – EU Policy and Partnerships for Central Africa

Location:  Belgium, Brussels 
Contract: Fixed term, 22 month

TRAFFIC has a new exciting role that we are looking for an experienced professional, to influence the political will of European decision-makers, to provide support for the effective implementation of commitments and outcomes stemming from key African policy addressing wildlife trade problems, with an emphasis on Central Africa. Candidates must be able to demonstrate exceptional communication skills and have experience working in high level political negotiations within the EU and Central Africa context.

Candidates must be eligible to live and work in Belgium.

Deadline for applications is 16th August 2020

For further information, specifications and how to apply, please click below.

apply

Communications Support Officer - ROUTES

Location:  Cambridge, United Kingdom 
Contract: Fixed term, 12 months

This position is responsible for ensuring the consistent and efficient communication of TRAFFIC’s work. The Communication Officer will specifically provide communication support to TRAFFIC and partners of the USAID ‘Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species’ (ROUTES) Partnership. Candidates must have experience using graphic layout and design software, website development and management, experience engaging with media and social media outlets and have strong communication skills to convey complex issues to target audiences.

Candidates must be eligible to live and work in the UK.

Deadline for applications is 16th August 2020

For further information, specifications and how to apply, please click below.

apply

tư vấn và đấu thầu

tình nguyện viên và việc làm thời vụ

sự kiện và cuộc thi

Rất tiếc, chúng tôi hiện không có vị trí nào liên quan tới