TRAFFIC Logo

Wildlife Trade Specialists

Leopard Shark Triakis semifasciata

Cơ hội nghề nghiệp tìm hiểu cơ hội tham gia đội ngũ bảo tồn toàn cầu của chúng tôi

Leopard Shark Triakis semifasciata

i

mong muốn được hành động vì động thực vật hoang dã?

Tổ chức của chúng tôi đang phát triển rất nhanh cùng với quá trình mở rộng phạm vi hoạt động bảo tồn trên toàn cầu.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt tình và tâm huyết, những người có cùng chung đam mê gìn giữ thế giới tự nhiên và mong muốn hỗ trợ chúng tôi đạt được các mục tiêu bảo tồn. Chúng tôi luôn muốn lắng nghe bạn, không phụ thuộc vào trình độ kiến thức hay kinh nghiệm của bạn. Hãy tìm hiểu danh sách các vị trí còn trống của chúng tôi dưới đây.

Caroline Knightley, Global Human Resources Manager

Đội ngũ nhân viên TRAFFIC rất năng động, đam mê và đa dạng, cùng với kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực

Caroline Knightley, Global Human Resources Manager

vị trí cần tuyển dụng

tư vấn và đấu thầu

tình nguyện viên và việc làm thời vụ

sự kiện và cuộc thi

Rất tiếc, chúng tôi hiện không có vị trí nào liên quan tới